בשנים האחרונות נוצר שיתוף פעולה פורה בינינו לבין עו"ד עודד שדות ממשרד ברכה רוזנבלום שדות, בכל הקשור לקידום פרוייקטים של התחדשות עירונית מכל סוג.
שיתוף הפעולה, תורם רבות לתחושת הבטחון של בעלי הקרקע, ומצליח לרקום קשר בין הכנת תשתית נכונה למו"מ מול יזם, לבין ייצוג משפטי הולם עבור בעלי הקרקע.
חשוב לציין כי לאור העובדה שהמשרד מתמחה בתחומי ההתחדשות העירונית לסוגיה, אנו יחד יודעים להכין עבור כל יזם בסיס דרישות מותאמות לזכויות הפוטנציאליות של הקרקע.
המטרה בשיתוף הפעולה יחד הינה לחבור כ'מקשה אחת': נציגות הדיירים - 'עמית לדרך' - ומשרד עוה"ד. 
כל זאת כדי להשיג תוצאה ממצה ככל שניתן, בצורה יעילה, מבוקרת ומתוכננת מראש.

לעיונכם פרופיל המשרד ובו תמצית הנסיון בתחום.

יעוץ משפטי

073-7433224

״אין הטיפה חוצבת בסלע מכח עוצמתה, אלא מכח התמדתה...״

(וינסטון צ׳רצ׳יל)